top of page
Blog: Blog2
Zoeken

Het Cryptodebat van 24-01-2018

24 januari 2018 was het Cryptodebat in Nederland waarin kamerleden zich lieten informeren over Crypto. Ik heb de hele sessie bekeken.


Ik vind het geweldig dat de kamerleden de ontwikkeling van Crypto serieus nemen en specialisten uitnodigt om zich te laten informeren. Ik was blij verrast te zien dat niet alleen de "oude" wereld was uitgenodigd, maar ook de nieuwe wereld, de mensen die al jaren bezig zijn met de materie en een optimistische visie hebben op de toekomst van Crypto.


Criminaliteit


De oude wereld is zeer sceptisch over Crypto en waarschuwt met name voor het ontbreken van transparantie en de onmogelijkheid er grip op te krijgen. Crypto is DE ideale manier om crimineel gedrag te financieren. Men vergeet gemakshalve te vermelden dat het meest ideale medium hiervoor nog altijd cash is. Ik geloof direct dat criminelen Crypto gebruiken, Monero is vanwege zijn anonimiteit hier ideaal voor. Echter, in het grootste gedeelte van de Blockchains zijn de transacties prima te traceren en te herleiden. Waar ik van overtuigd ben is dat een crimineel altijd een weg zal vinden om zijn praktijken te financieren en daarvan te profiteren. Crypto aanpakken vanwege criminaliteit is niet opbouwend. Laat de instanties kijken naar mogelijkheden tot opsporing. Pak de bron aan, niet het medium. Overigens denk ik dat het verbieden van cash in Nederland een veel grotere impact zal hebben op criminelen.


Angst regeert


Bij veel partijen van de "oude" wereld zie je dat de angst regeert. Daar zit uiteraard ook een groot eigen belang in. Crypto en Blockchain hebben de kracht om een revolutie teweeg te brengen. Het positieve is wel dat men zich erin verdiept en kennis vergaart. De DNB is blijkbaar al jaren bezig met Blockchain en Crypto, dat is een positieve ontwikkeling. Alleen met de juiste kennis kun je beargumenteerd keuzes maken.

Met name de man van ING, welke ik al vaker voorbij heb zien komen in discussies, is zeer sceptisch. Mooi om te zien hoe Rutger van Zuidam daarop reageerde. Ik kijk zelf met een optimistische blik naar de toekomst waarin we gebruik maken van Crypto en Blockchain, dus ik moet wel lachen om de negativiteit van deze beste man. Stop met het hameren op de negatieve aspecten en ga gezamenlijk constructief aan de slag om voordeel te trekken uit deze prachtige ontwikkeling.


Kleine frustratie


Persoonlijk kan ik mij wel een beetje kwaad maken om het feit dat de oude wereld roept dat het huidige financiële stelsel geweldig functioneert. Ik denk dat we allemaal weten dat dat niet zo is, dat de crisis in 2009 is ontstaan door de bankensector. Ik vind het geweldig dat er nu een alternatief komt en dat we straks zelf kunnen kiezen van welk systeem we gebruik willen maken. Want Crypto is geen vervanging van, maar een aanvulling op het huidige financiële systeem.


Beschermen of informeren?


Een ander punt dat naar voren kwam is dat de kamerleden en de oude wereld de Nederlandse bevolking graag wil beschermen tegen criminaliteit en gevaar. Dat is logisch vanuit de rol die de overheid heeft. Echter ben ik meer een voorstander van de bevolking informeren en zelf de verantwoordelijkheid laten nemen. Als een Nederlander gebruik wil maken van Crypto, laat hem/haar dat doen, maar wijs hem op de mogelijkheden en gevaren. Met de juiste informatie is een mens prima in staat zelf beslissingen te nemen. En maakt deze persoon de verkeerde keuze, dan is het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Informeren boven verbieden.


Optimisme


Het is goed om te zien hoe kamerleden reageren op het optimisme van bijvoorbeeld Rutger van Zuidam. Rutger had een strak pleidooi en pleitte met name voor het creëren van kansen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven die actief zijn in de Blockchain- en Cryptowereld. Net als Rutger denk ik ook dat we gebaat zijn bij heldere regels rondom ICO's. Regulering is goed, zo lang het maar geen grote beperking en bureaucratische bende wordt. Rutger maakte duidelijk dat er grote kansen liggen voor Nederland, het is NU tijd om Blockchain en Crypto te omarmen als kans. Nederland kan voorloper zijn in deze wereld, dat biedt vele kansen, ook voor de werkgelegenheid. Maar doe dat dan wel op basis van de juiste kennis en argumenten.


Kleine kanttekening


Rutger vroeg aan de kamerleden wie de whitepaper van Satoshi Nakamoto heeft gelezen en geen enkel kamerlid gaf daar een positieve respons op, dus er liggen nog voldoende ontwikkelkansen... ;-)


Mijn hoop


Al met al vind ik het geweldig dat de kamer een startschot gegeven heeft aan het verrijken van de kennis. Ik hoop dan ook van harte dat het echt een start is. Blockchain en Crypto are here to stay. Ik hoop op een constructieve samenwerking tussen de oude wereld, de nieuwe wereld en de kamerleden. Alleen door samenwerking en kennisdeling kunnen de beleidsbepalers van dit land de juiste keuzes maken. Uiteraard heb ik een voorkeur voor de richting die we op moeten gaan, maar wanneer de overheid met de juiste kennis en juiste argumenten beslissingen neemt over bijvoorbeeld regulatie dan ben ik al een erg tevreden mens.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

In 2017 is de cryptomarkt ontploft, mede door de hoge ROI’s op ICO’s. Waar de meesten wel dachten dat het hierbij zou blijven, is het aantal ICO’s in 2018 nog verder gegroeid. Maar de ene ICO is de an

Satoshi Nakamoto publiceerde in 2008 de veel besproken Bitcoin whitepaper. De anonieme grondlegger van de Bitcoin kwam met een oplossing voor het Byzantine General’s Problem en ontwierp een protocol v

Before I explain why I fell in love with Blockchain I need to explain a bit about myself. I love how technological developments influence our life and I love to observe and analyse the impact it has o

bottom of page