top of page
Blog: Blog2
Zoeken

De evolutie van de ICO

Bijgewerkt op: 6 nov. 2018

In 2017 is de cryptomarkt ontploft, mede door de hoge ROI’s op ICO’s. Waar de meesten wel dachten dat het hierbij zou blijven, is het aantal ICO’s in 2018 nog verder gegroeid. Maar de ene ICO is de andere niet meer. Dit artikel beschrijft 2 nieuwe vormen van ICO’s.


Het basisprincipe van funding ophalen bij een groep (onbekende) investeerders is hier in Nederland (destijds nog Holland) begonnen, toen de V.O.C. in 1602 geld ophaalde voor haar reizen naar het Oosten. Enige innovatie heeft plaatsgevonden en ruim 400 jaar later zijn het in het blockchain landschap vooral individuen of bedrijven die tokens uitgeven middels een ICO. Een ICO (Initial Coin Offering) is een manier voor (startende) bedrijven of projecten om funding op te halen bij een grote groep (onbekende) investeerders om hun product of dienst te kunnen lanceren. Vanwege de ontbrekende regulering kan iedereen een ICO starten, het is enkel een kwestie van vraag en aanbod. De tokens zijn geregistreerd op een Blockchain en daarmee te verhandelen op exchanges. Op het moment zijn er 4 verschillende vormen: utility tokens, asset tokens, access tokens en security tokens:


Utility tokens


Utility tokens behoren tot de grootste groep: het zijn tokens waarmee de eigenaar van de token gebruik kan maken van het product of dienst van het bedrijf. Ether bijvoorbeeld geeft het recht om het Ethereum netwerk te gebruiken, Neblio om zaken op de Neblio blockchain te registreren. Omdat utility tokens een nieuwe vorm van waarde vertegenwoordigen – ze geven immers geen recht op een fysiek onderpand, dividend of stemrecht – vallen deze tokens nog steeds buiten zicht van regelgeving.


Asset token


Een asset token geeft de eigenaar het bewijs van eigenaarschap over materiele waarde, bijvoorbeeld een bijzondere auto, vastgoed of kunstobject. We zien deze vorm van tokens maar zelden vanwege het gereguleerde karakter.


Access token


Een access token geeft de eigenaar toegang tot de abonnement-service van het bedrijf of geeft de eigenaar de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van het abonnement. Ook deze vorm van tokens zien we maar zelden voorbij komen.


Security token


Een security token kan vergeleken worden met reguliere securities, bijvoorbeeld aandelen binnen een bedrijf of een lening aan een bedrijf. Ook is het met security tokens mogelijk om dividend uitgekeerd te krijgen en zo je lening langzamerhand terug betaald te krijgen. Verhandelbaarheid is lastiger, vanwege het gereguleerde karakter van de tokens.


Hindernissen


  • We zijn er nog niet, de ICO in zijn huidige vorm kent nog wat problemen: De (nog) ongereguleerde markt, waarbij er veel onzekerheid is bij bedrijven en investeerders over de rechtmatigheid van de huidige ICO’s. Het gevaar ligt in de onzekerheid. Wat gebeurt er wanneer er wel regulatie komt? Wat gebeurt er dan met de al uitgegeven tokens?

  • Veel utility tokens hebben (nog) geen helder doel of geen toegevoegde waarde en daarmee ontstaat de discussie of het geclassificeerd moet worden als een utility token (en daarmee niet gereguleerd) of een security token (wel gereguleerd).

  • De onzekerheid bij investeerders over de kwaliteit. Daarbij heeft de investeerder geen notie van de betrouwbaarheid van het project of bedrijf en krijgen zij – in tegenstelling tot traditionele investeringen – geen enkele zekerheden. Het is dan ook niet gek dat ICO’s vaak in één zin worden genoemd met scams.


In de evolutie van de ICO zijn twee interessante ontwikkelingen te benoemen, waar ik graag even dieper op in ga: de STO (Security Token Offering) en het concept goal driven funding.


Security Token Offering


Het principe hiervan is hetzelfde als bij een ICO, maar met het verschil dat de investeerder een security token ontvangt. Het voordeel voor beide partijen is dat dit een reeds gereguleerde markt is en dus veel onzekerheden wegneemt, een nadeel dat er aan allerlei voorwaarden van de financieel toezichthouders voldaan moet worden. Hiermee is de time-to-market langer en zijn de kosten hoger dan bij traditionele ICO’s. Daar tegenover staat de zekerheid van regulatie, voor beide partijen.


Goal driven funding


Er is nog geen uniforme naam voor deze vorm van financiering, maar het is een uiterst interessante vorm die gebruik maakt een smart contracts. Het bedrijf of project in kwestie formuleert SMART doelen (zeg x klanten op moment y, z omzet op moment a) en aan ieder doel is contractueel een gedeelte van de opgehaalde funding gekoppeld. Zo heeft het project of bedrijf de drijfveer om de beloofde doelen te behalen, de investeerder op zijn beurt weet dat er gewerkt moet worden voor het geld.


Hoe gaat dit in zijn werk?


  1. Bedrijf of project definieert SMART doelen met bijbehorende funding

  2. Investeerder stuurt de gehele investering naar een Escrow account

  3. Escrow account is beveiligd d.m.v. een smart contract

  4. Bedrijf of project behaalt doel

  5. Een benoemde instantie, bijvoorbeeld (een deel van) de community voert de controle uit

  6. Het bedrijf of project ontvangt de funding die bij dat doel hoort

Wanneer het bedrijf stopt of de doelen niet binnen de tijdsduur van het smart contract zijn behaald, ontvangt de investeerder het restant van zijn investering terug. Automatisch en transparant uitgevoerd.


In de zelfregulerende crypto- en blockchain wereld werkt men aan oplossingen omdat de overheid (of door de overheid benoemde instanties) hierin achterblijven, of voordat met harde hand wordt ingegrepen. De toekomst gaat uitwijzen of deze nieuwe vormen een succes worden of dat er nieuwe (tussen)vormen gaan ontstaan.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Satoshi Nakamoto publiceerde in 2008 de veel besproken Bitcoin whitepaper. De anonieme grondlegger van de Bitcoin kwam met een oplossing voor het Byzantine General’s Problem en ontwierp een protocol v

24 januari 2018 was het Cryptodebat in Nederland waarin kamerleden zich lieten informeren over Crypto. Ik heb de hele sessie bekeken. Ik vind het geweldig dat de kamerleden de ontwikkeling van Crypto

Before I explain why I fell in love with Blockchain I need to explain a bit about myself. I love how technological developments influence our life and I love to observe and analyse the impact it has o

bottom of page